Could not load file or assembly ‘Microsoft.Owin.Security.Cookies’ or one of its dependencies. The located assembly’s manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0×80131040)

Manage NuGet Packages > Updates

Update Microsoft.Owin.Security from 2.1.0 to 3.0.0
Update Microsoft.Owin.Security.Cookies from 2.1.0 to 3.0.0
Update Microsoft.Owin.Security.OAuth from 2.1.0 to 3.0.0

ASP.NET kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

unable to start debugging on the web server the web server could not find the requested resource

unable to start debugging on the web server the web server could not find the requested resource (Visual Studio 2012)

Control Panel > Programs > Turn Windows features on or off

Internet Information Service > World Wide Web Services > Application Development Features

Click ASP.NET 4.5 for .NET Framework 4.5

ASP.NET kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Android BluetoothAdapter özelliklerini okuma

Gerekli olan AndroidManifest izni

android.permission.BLUETOOTH

Bluetooth adı ve adres bilgilerini okuma

BluetoothAdapter bluetooth = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
String text;
if(bluetooth != null && bluetooth.isEnabled()){
	String address = bluetooth.getAddress();
	String name = bluetooth.getName();
	text = name + " : " + address;
}
else
	text = "Bluetooth etkin degil";
Toast.makeText(this, text, Toast.LENGTH_LONG).show();
Android kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

SQLite Database Browser nedir

SQLite Database Browser, sqlite ile uyumlu veritabanı dosyaları oluşturmak, tasarlamak ve düzenlemek için kullanılan açık kaynak kodlu ücretsiz bir görsel araçtır. Karmaşık sql komutlar bilmeye gerek kalmadan basit arayüz yapısı kullanılarak veritabanı, tablo oluşturma, düzenleme … yapmak isteyenler içindir.

SQLite Database Browser ile neler yapılabilir?

Veritabanı dosyaları oluşturma,
Tablo ekleme, silme, düzenleme,
Index tanımlama ve silme,
Kayıt ekleme, silme, düzenleme,
Kayıtlar üzerinde arama yapma,
Sql dump dosyaları import ve export,
CSV dosyaları import ve export,
Sql komut sorgulama,
Günlük Sql komut logları

SQLite Database Browser, sqlite komut satırı aracı için bir shell değildir. Sql komutları ile benzerlik gerektirmez.

indirmek için gereken adres : sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/

Arayüz
sqlite-database-browser

File > New Database, yeni bir veritabanı oluşturur
File > Open Database, oluşturulmuş bir sqlite veritabanı dosyasını açar
File > Import ve File > Export seçenekleri ile sql ve csv dosyaları kullanılabilir

Yeni bir veritabanı oluşturduktan sonra create table, delete table, modify table, create index, delete index butonları aktif olur.

View > Sql Log, çalıştırılan sql komutlarının logları görülür

Browser Data sekmesi tablo üzerinde yeni kayıt, kayıt düzenleme, kayıt silme, arama yapma işlemleri.
Execute SQL sekmesi sql komutları yazıldığı ve sonuçların listelendiği sekme

Genel kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın